ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Ak chceme so Slovenka urobiť funkčnú prosperujúcu krajinu, MUSÍME investovať do vzdelania. Sústavne to tu hovorím, že vzdelanie a učitelia sú to najdôležitejšie v spoločnosti. Od vzdelania totiž závisí nielen naša prosperita, ale aj budovanie morálneho kompasu, občianska angažovanosť, schopnosť rozoznať lži od pravdy, funkčnosť medziľudských vzťahov, ekologické povedomie, otvorenosť voči inému atď. Všetko sú to veci, … Čítať ďalej ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA