Podporte nás

Hnutie DiEM25 zásadne odmieta komerciu v politike a finančnú podporu vo forme veľkých darov od oligarchie, podnikateľov a iných tretích strán, ktorí si kupujú politické strany a robia z nich sročky podriadené ich záujmom. Interné pravidlo DiEM25 je, že príspevky nad 1000 Euro MUSÍ schváliť centrála hnutia zložená z predstaviteľov z rôznych krajín. Prijímať veľké peniaze, by bolo v priamom a príkrom rozpore s hodnotami a cieľmi, ktoré presadzujeme a to predovšetkým, že politika má služiť všetkým občanom rovnako a nie v prvom rade vybraným skupinám, ekonomickým elitám, ktoré si to dokážu zafinancovať, tak ako sme toho svedkami už dlhé desaťročia nielen na Slovensku. Je potrebná zásadná zmena. Aby sme tieto myšlienky mohli presadiť, propagovať a realizovať, DiEM25 sa spolieha zásadne len na drobné príspevky svojich členov a sympatizantov. Ak chcete podporiť našu aktivitu svojim drobným príspevkom, hoci sa z nejakého dôvodu nechcete stať našimi členmi, môžete tak urobiť.

Viac informácií o donačnej kampani DiEM25 na Slovensku nájdete na medzinárodnej stránke DiEM25.org,

stačí kliknúť na link tu => Pre DiEM25 na Slovensko