POCHOD ZA ODSÚDENIE NENÁVISTI VOČI LGBTI KOMUNITE – 14.10.2022 V BRATISLAVE