MUŽSKÝ A ŽENSKÝ PRINCÍP V POLITICKOM MYSLENÍ

MUŽSKÝ A ŽENSKÝ PRINCÍP V POLITICKOM MYSLENÍ

Keď premýšľam nad svetom v ktorom žijeme, všímam si tak ako mnohí, že ženy v ňom ťahajú za kratší povraz. Proste kapitalistický systém v ktorom momentálne fungujeme, je vytvorený mužmi a pre mužov. Ženy sú systematicky znevýhodňované a ich prínos a práca sú brané ako druhoradé. Mužské hodnoty a mužský princíp (pretekanie sa, snaha o dominanciu, sila, agresivita) sú v ňom nadradené ženským hodnotám a ženskému princípu (spolupráca, neha, materinskosť, láskavosť). Veď aj preto je kapitalistický svet plný vojen a násilia a prvoradý je zisk za každú cenu, preto máme dnes najväčšie ekologické problémy v dejinách ľudstva, lebo nás kapitalizmus vtiahol do nerovnováhy a do opozície voči prírode. Nie náhodou sa inak príroda asociuje skôr so ženským princípom. Potláčanie ženskosti a ničenie prírody idú v kapitalizme ruka v ruke. Vychádza mi z toho, že kapitalizmus je skôr mužský politický systém a socializmus je skôr ženský politický systém – lebo keď sa pozriem sám na seba ako na socialistu a progresívneho ľavičiara a som k sebe úprimný čo mi je sympatickejšie, skôr preferujem a pretláčam tie ženské hodnoty ako tie mužské.

Zaujímavé je si pritom uvedomiť, že už v mene týchto 2 systémov sú obsiahnuté tieto mužsko/ženské rozdiely. Etymologicky slovo socializmus pochádza z latinského „sociare“ – slovensky „podeliť sa“, zatiaľ čo slovo kapitalizmus pochádza z latinského „caput“ – slovensky „hlava“. A všetci vieme, že hlavou rodiny bol historicky muž, zatiaľ čo úloha sa podeliť a postarať bola určená skôr ženám. A keď už sme u etymológie, treba tiež vedieť, že slovo kríza – a kto nevidí, že kapitalizmus je dnes v kríze je slepý – pochádza z gréckeho „κρίνω“ (krínō), slovensky „voľba/križovatka“. Preto ak uznáme, že sme v kríze a teda na križovatke, natíska sa otázka odkiaľ táto kríza pramení? No a moja odpoveď je práve nerovnováha medzi mužskými a ženskými hodnotami v spoločnosti, mužským a ženským princípom. Zároveň je ale vidieť, že pozícia žien v spoločnosti silnie a dostávajú sa k moci a rozhodnutiam tak ako nikdy. Západná civilizácia sa očividne feminizuje a z pozície mňa ľavičiara je to len dobre.  Možno, že to čo kapitalizmus nakoniec porazí budú práve ženy a ich silnejšia pozícia v spoločnosti.

Čo si taktiež treba všimnúť je, že so silnením pozície žien v spoločnosti má problém určitý typ mužov, nazvime ich „surovcami“, proste mužov, ktorí preferujú silu, dominanciu a pretekanie sa. To, že sa takýto typ mužov prikláňa skôr k fašizujúcim hodnotám je možno čiastočná odpoveď  na to, prečo dnes fašizujúce hodnoty získavajú v spoločnosti na sile všade v západnej civilizácii. Mne fašizácia príde ako reakcia na feminizáciu spoločnosti. Proste surovcom sa to ako to dnes funguje nepáči a bránia sa vlastnou radikalizáciou. Ako to celé dopadne samozrejme netuším, ale ja osobne si prajem, aby sa západná civilizácia dostala do rovnováhy a aby sa ženské hodnoty stali rovnako dôležitými ako tie mužské. Kapitalistické vychýlenie nám očividne škodí a ozdraviť spoločnosť rovnováhou, ženstvom, spoluprácou, nehou a láskavosťou potrebujeme ako soľ.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *