VÍZIA DiEM25 – POKROK JE USKUTOČŇOVANÍM UTÓPIE

Tu sú naše ciele na Slovensku a v Európe v zopár heslách:

JEDNOU Z NAŠICH PRIORÍT JE ZAVÁDZANIE DEMOKRACIE NA PRACOVISKU – PODPORA POLITÍK, KTORÉ UMOŽNIA VLASTNENIE FIRIEM ZAMESTNANCAMI – S NAJVÄČŠOU TAKOU FIRMOU NA SVETE SME ROBILI INTERVIEW (ak neviete anglicky v nastaveniach YouTube sa dajú zapnúť automatické slovenské titulky, ktoré fungujú veľmi dobre)

MANIFEST

(extrakt)

Tradičné zelené a ľavicové strany sa obmedzujú na falšovanie a doladovanie súčasného systému. Mnohé predtým radikálne strany sa dnes vyhýbajú veľkým víziám a namiesto toho sa sústreďujú na to, aby dokázali, že sú lepšími manažérmi existujúceho systému, ktorého vlastníkov sa snažia upokojiť. DiEM25 to vidí inak. DiEM25 sa zameriava na demokratizáciu Európy a na transformáciu oligarchického režimu, v ktorom ľudia pracujú. Na transformáciu Európy potrebujeme štyri veci:

  1. Pochopenie toho, ako súčasný systém funguje.
  2. Vízia alternatívneho ekonomického systému, ktorým dnešný nefungujúci neoliberálny systém chceme nahradiť.
  3. Návrh demokratického vládnutia.
  4. A plán, ako realizovať náš prechod k postkapitalistickej spoločnosti odporujúcej eurooligarchii.

Náš súčasný systém – Žijeme v dobe prechodu od rentiérskeho kapitalizmu k niečomu ešte horšiemu, k forme technologického feudalizmu: technofeudalizmu.

Naša ekonomická vízia – Predstavujeme si plne decentralizovaný ekonomický systém založený na družstevných podnikoch (založený na princípe jedna osoba – jedna akcia – jeden hlas), ktorý podporuje: (1) zníženie rastu v sektoroch, ktoré poškodzujú ľudí, zvieratá a životné prostredie (napr. obmedzenie znečistenia, veľkostatkárstvo, reklamný priemysel, výroba cementu, počet súkromných áut, priemyselný vojenský komplex). (2) Rast obnoviteľnej energie, verejného zdravia, duševného zdravia, sociálnej starostlivosti, neobmedzeného vzdelávania a kultúry. (3) Občianska dividenda a záruka pracovných miest poskytovaná demokratizovanými centrálnymi bankami vo svete, kde sa medzinárodný obchod a peňažné toky riadia tak, aby sa odstránili nerovnováhy (napríklad obchodné deficity/prebytky) a aby sa pritom financovali skutočné zelené a sociálne verejné investície v menej rozvinutých častiach planéty.

Naša politická vízia – Uznávame, že Európania rezignovali na svojich politikov – a majú pravdu! Na posilnenie postavenia ľudí v Európe si predstavujeme nové vrstvy deliberatívnej demokracie (napr. rady pre demokratické rozhodovanie pozostávajúce z náhodne vybraných obyvateľov) medzi voličmi a volenými zástupcami (napr. parlament, miestne a národné vlády). Na celoeurópskej úrovni je DiEM25 zaviazaný k sérii ústavných ľudových zhromaždení – podľa rovnakého princípu demokratických poradných rád – ktoré vytvoria demokratickú ústavu Európskej republiky.

Naša digitálna vízia – Predstavujeme si digitálne spoločenstvo, v ktorom ľudia plne vlastnia svoje údaje, platformy, ktoré v súčasnosti fungujú ako digitálne léna, sú socializované, komerčné služby sa nakupujú za skromné ​​sumy (končíme s „bezplatnými“ službami, ktoré z nás v súčasnosti robia komodity Big Tech ) a Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, ktorá zakazuje všetky „autonómne zbrane“ založené na UI (umelej inteligencii) a zároveň chráni dôstojnosť a práva každého človeka.

Naša kultúrna vízia: Uvedomujeme si, že kultúra vo všetkých svojich formách vyjadrenia prostredníctvom umenia, hudby, myslenia a športu môže byť silným nástrojom zmeny. Kultúru vnímame ako nevyhnutne participatívny a inkluzívny prostriedok sociálnej transformácie. mέta: Centrum pre postkapitalistickú civilizáciu (https://metacpc.org) je medzinárodná umelecká a kultúrna platforma DiEM25, ktorá spolupracuje s MeRA25 (politickým krídlom hnutia) a Progressive International (globálnou sesterskou organizáciou). Prostredníctvom umenia a výskumu, argumentov a poézie sa mέta snaží pomôcť spoločnosti prekonať pochmúrnu súčasnosť a predstaviť si svet nanovo. S myšlienkami a poslaním DiEM25 v popredí sa mέta zapája do diagnostiky našej súčasnej doby a formuluje víziu postkapitalistickej budúcnosti prostredníctvom umenia a stáva sa platformou pre predstavenia, kampane a rozhovory.

Náš plán na zmenu – DiEM25 sa zaväzuje nadviazať široké spojenectvá s hnutiami, ktoré zdieľajú našu metódu konštruktívnej neposlušnosti, s cieľom všade zaviesť Demokraciu. Urobíme to v každej štvrti, na pracovisku, v meste a regióne. Aby sme však zmenili Európu, musíme zmeniť aj vlády slúžiace záujmom oligarchie. Tam, kde to bude potrebné, DiEM25 založí vlastnú politickú stranu (MERA25), aby sa zúčastnila kľúčových volieb. V iných krajinách prispejeme k volebným alianciám v súlade s týmto Manifestom. Pokiaľ ide o program, DiEM25 sa bude spoliehať na našu strednodobú politickú agendu (Nová zelená zmluva pre Európu), ako aj na našu dlhodobú víziu demokratického, ekologického, feministického, mierového, nevykorisťovateľského systému bez kapitalistických šéfov, panovačných štátnych byrokratov a akéjkoľvek tendencie kolonizovať.