Dávid Pavelka

(koordinátor Nitrianskeho klubu DiEM25)

Narodil som sa v Nitre, ale väčšinu detstva som vyrastal v obci Golianovo. Po absolvovaní gymnázia, som sa rozhodol pokračovať svoje štúdiá v odbore aplikovaná informatika na Univerzite Konštantína Filozofa. Pracujem ako IT špecialista v medzinárodnom koncerne. Som ženatý a žijem v Nitre.

Prečo DiEM25?

Od detstva ma zaujímala politika, geopolitika, štátna správa a národné hospodárstvo. Väčšinu detstva som vyrastal na dedine a ako syn záhradkára a vinára mám preto od detstva k prírode veľmi blízko. Doma sme citlivo vnímali premenlivosť počasia ale najme zmenu klímy, ktorá posledné roky postihuje našu najúrodnejšiu časť krajiny Podunajskú nížinu. Generácia mojich prastarých rodičov žila takmer v súlade s prírodou, nie je to tak dávno, aby sme sa v určitých veciach nedokázali vrátiť späť. Už len také „nekupuj ale opravuj“ tu platilo ešte donedávna, minimálne do môjho detstva. DiEM25 citlivo vníma ekológiu a preto je to prvý dôvod prečo som v tomto hnutí.
Ďalší dôvod je sociálna politika. Deti sú vnímavé a ja som silne vnímal tvrdé pravicové neoliberálne reformy Dzurindových vlád. Vysoká nezamestnanosť, vysoká inflácia, privatizácia strategických štátnych podnikov, po tomto všetkom k nám zavítala globalizácia, oligarchia a kultúra džungle – silnejší vyhráva. A človek ako jednotlivec, súčasť spoločnosti ako celku, je odsunutý na okraj záujmu. Dôležitejší je biznis. S takouto politikou ja neviem súhlasiť a preto som ľavičiar, pacifista, člen hnutia DiEM25.