DANE – ŤAŽNÝ POSTROJ CIVILIZÁCIE

DANE – ŤAŽNÝ POSTROJ CIVILIZÁCIE

Už dlho ma zaráža nevôľa ľudí platiť dane. Predpokladám, že to je preto, lebo o nich poriadne nepremýšľajú. Berú ich ako otravné oberanie ich o peniaze. Namýšľajú si, že by svoje peniaze vedeli použiť lepšie a nechápu, aké extrémne dôležité dane sú pre ich každodennosť a čo si za ne vlastne kupujú. Dane totiž neexistujú len na financovanie chodu štátu. Minimálne to je dúfam takmer všetkým jasné, že bez daní by sme nemali cesty, školy, nemocnice, štátnu správu, políciu, požiarnikov atď. Zmysel daní je ale oveľa hlbší. Dane z nás robia spoločenstvo, dane nás civilizujú. Keď si pozriete dejiny ľudskej civilizácie, dane sa neplatili len v praveku. Akonáhle vznikli komplikovanejšie spoločenstvá, prišli dane. A dnes v najprepracovanejšom systéme správy spoločnosti, aký kedy ľudia mali, sa platia aj najvyššie dane v histórii. Také vysoké ako nikdy v minulosti – viď obrázok s dátami za štvrť tisícročia. Proste jednoznačne platí, že čím civilizovanejšia spoločnosť, tým vyššie dane sa tam platia, lebo civilizácia je o spoločných komplikovaných projektoch a dlhodobom plánovaní,  no a to niečo stojí. Barbarstvo je naoplátku o živote tu a teraz. Komplikované projekty a mnohoročné plánovanie, to nie je zrovna forte barbarov.

Keď hovorím, že dane nás civilizujú, čo tým myslím? Vysvetlím to na príklade voza s koňmi. Predstavte si, že celá spoločnosť/civilizácia je rozdelená na dve časti. Jedna premenlivejšia časť sú jednotliví ľudia=kone, druhá stálejšia časť je voz, ktorý kone ťahajú=kultúra. Ak chcete, aby sa voz pohýnal dopredu, teda aby sa kultúra rozvíjala, veda napredovala, spoločnosť ekonomicky prosperovala, spolupráca prekvitala, potrebujete doňho zapriahnuť tak veľa koní ako sa len dá = potrebujete všetkým členom spoločnosti dať postroj daní. A ideálne daní progresívnych = čím silnejší kôň, tým masívnejší postroj, aby z jeho sily voz čo možno najrýchlejšie napredoval. Dá rozum, že silné kone utiahnu viacej ako slabšie a ich sila sa vďaka postroju daní zráta, vďaka čomu bude voz najrýchlejšie napredovať. Postroj zároveň kone domestifikuje = učí ich „ťahať za jeden povraz“, učí ich byť súčasť celku a spolupodieľať sa na spoločnej úlohe. Kone pritom permanentne zomierajú, taký je život, jedna generácia strieda ďalšiu. Čo ostáva, je postroj daní a voz kultúry.

Pravičiari budú síce namietať, že silní žrebci potrebujú rozlet a postroj ich škrtí. Pravičiari ale tomu ako civilizáciu funguje absolútne nerozumejú. Neexistuje rozvinutá spoločnosť, kde by sa neplatili dane = keď pravičiari ospevujú nízke dane, ospevujú vlastne barbarstvo, nie civilizáciu. Lebo platí, čím nižšie dane, tým barbarskejšia spoločnosť. Treba pri tom celom myslieť na to, že civilizácia je o spolupráci, spolupatričnosti, empatii a mieri, zatiaľ čo barbarstvo je o pretekaní sa, sebectve a násilí. Preto nabudúce, keď budete mať platiť dane  a vám sa nebude chcieť uvedomte si, že si za ne kupujete oveľa viac ako len štátne služby. Vykupujete sa cez ne z barbarstva a pomáhate svojím dielom, aby voz kultúrneho rozvoja napredoval.  

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *